Giriş

VeeOne’ı küçük ve orta ölçekli havayolu şirketlerine ekip planlama hizmetleri sunmak için kurduk. 21. yüzyılda ekip planlama, bilgi yoğun bir faaliyettir. Modern havacılıkta kullanılan yöntem ve sistemlerin küçük bir organizasyonda uygulanması ve sürdürülmesi oldukça maliyetlidir. Bu durum, bir havayolu şirketinin en büyük maliyetlerinden biri olan mürettebatı kontrol etmek söz konusu olduğunda, yeni kurulan şirketleri ve küçük operatörleri pazardaki büyük oyunculara kıyasla dezavantajlı duruma düşürüyor.

VeeOne, bu pazar segmentine planlama hizmetleri sunmak için Jeppesen ile iş birliği yaptı. Jeppesen, havayolu ekip planlaması için gelişmiş ekip optimizasyon sistemlerinde pazar lideridir. Bu ortaklık sayesinde VeeOne, bu tür sistemleri uygulamak ve sürdürmek için genellikle gereken başlangıç maliyeti ve organizasyon yükünü ortadan kaldırarak, bu çözümlerin avantajlarını sunar.
Bir yıldan kısa bir süre faaliyet gösterdikten sonra, daha büyük havayollarının da Jeppesen sistemlerini desteklemek veya güçlendirmek için destek aradığını gördük. VeeOne, bu nedenle ihtiyaçlarına özel olarak hazırlanmış teklifler sunuyor.

Planlama Hizmetleri

VeeOne, Havayolu Şirketinize aşağıdaki hizmetleri sunabileceği Bir Planlama Hizmeti (PaaS) sunar.

Manpower/Ekip Kaynak Planlaması

Genişleme planlarınızı desteklemek için gereken ekip ihtiyacını, tahmini üretim hacimlerini veya detaylı zaman çizelgelerini hesaplayabiliriz. Üretim, izin, eğitim ve ekip planlamanızı etkileyen diğer tüm faktörler için geliştirilmiş tahmin modelleri kullanıyoruz ve böylece ekip havuzunuzu doğru şekilde boyutlandırdığınızdan emin oluyoruz.

Eşleştirme (Pairing) oluşturma

Zaman çizelgelerinize, hükümet düzenlemelerine, sendika anlaşmalarına ve maliyet modelinize dayanarak, işletmeleriniz için en uygun ekip eşleştirmelerini(pairing) kuracak ve sürekli olarak üreteceğiz. Kurallar ve amaç fonksiyonu, işletmeleriniz ve ihtiyaçlarınız için özel olarak hazırlanacaktır. Ekibin uygunluğu, sağlamlığı ve ekip yaşam kalitesini dikkate alıyoruz. İşletmeleriniz için en uygun ekip eşleştirme çözümünü almanızı sağlamak için sizinle birlikte çalışıyoruz.

Rota Atama (Rostering)

Ekip kayıtlarınız, eşleştirmeleriniz(pairing), hükümet düzenlemeleri, sendika anlaşmaları ve maliyet modelinize dayanarak, işletmeleriniz için en uygun ekip rotalarını kuracak ve sürekli olarak üreteceğiz. Kurallar ve amaç fonksiyonu, işletmeleriniz ve ihtiyaçlarınız için özel olarak hazırlanacaktır. Adil paylaşım, Tercihli teklif verme veya Kıdemde öncelik gibi yöntemlerle rotalar oluşturabiliriz ve aynı zamanda ekip uygunluğu, sağlamlığı ve ekip yaşam kalitesini de dikkate alabiliriz. İşletmeleriniz için en uygun mürettebat rota çözümünü almanızı sağlamak için sizinle çalışıyoruz.

Senaryo planlama değerlendirmesi

Çoğu zaman mürettebat planlama organizasyonları, sonuçları tam olarak değerlendirme imkanı olmadan kararlar almaya zorlanır. VeeOne’ın ekibi, ister devlet düzenlemelerinde, ister sendika anlaşmalarında, ister filo yapısında, ister ekip üslerinde ya da trafik programında olsun, operasyonlarınızdaki değişiklikleri değerlendirmenize yardımcı olabilir.

Sizinle birlikte planlama

Jeppesen ekip planlama sistemi paketindeki sistemleri kullanan müşteriler için VeeOne, ekip planlama ekibinizle birlikte çalışabilecek deneyimli ekip planlayıcıları sunar.
Sizinle BİRLİKTE planlama, mevcut ekibinize fazladan kişi eklemeniz gereken her senaryo için idealdir. İster mevcut planlamacı grubunuzda kısa vadeli kaynak sıkıntısı yaşıyor olun, ister ani bir genişleme yaşıyor olun ya da sadece ekibinize bir süper kullanıcı eklemek istiyor olun, çıktınızı iyileştirmek için deneyim ve uzmanlık eklemek için sizinle birlikte sorunsuz bir şekilde çalışacağız.

Destek Hizmetleri

Jeppesen ekip planlama paketi gibi modern optimizasyon sistemleri karmaşık ve ustalaşması zor sistemlerdir. Planlama organizasyonunuz, kural kompleksiniz veya diğer sistemlerle entegrasyonlarınız eşleşmiyorsa, yatırımınızdan en iyi şekilde yararlanamazsınız.

VeeOne Akademi

VeeOne Academy, Uçuş süresi sınırlamaları, İnsan gücü planlaması (Manpower), Ekip eşleştirme(Pairing), Ekip Rota Atama(Rostering) ve analizlerden uygulamalı ekip optimizasyonlarında yönetim kurslarına kadar geniş bir yelpazede kurslar sunmaktadır. Kurslarımız kuruluşunuzun elindeki sistemleri anlamasına ve bu sistemlerde ustalaşmasına yardımcı olur.

Kural ve Yasallık Yazımı

Planlama sistemlerinizin kural setinin güncel tutulmaması, zaman çizelgelerinizi ve planlama çözümlerinizi olumsuz etkiler. Planlama sürecinize manuel görevler ekleyerek planlama teslim sürelerinizi uzatır. Bu aynı zamanda optimizasyon sisteminizin hedef işlevini devre dışı bırakır ve böylece sürekli olarak optimumun altında ekip planları üretir. VeeOne, yatırımınızın sağlamasını yapmak için deneyimli kural yazarları ve test kaynakları sunar.

Sistem entegrasyonu

Sistem, diğer planlama sistemi ortamınıza tamamen entegre olana kadar sistem uygulamanızın tam potansiyeline ulaşamazsınız. Entegrasyon kısımlarının daha sonraya bırakılması ve böylece sürekli olarak gerçekleştirilmesi gereken yeni emek yoğun görevler yaratılması nadir değildir.
Gerekli sistem entegrasyonlarını sağlayarak ve böylece manuel görevleri ortadan kaldırarak planlama organizasyonunuzun tam potansiyelini ortaya çıkarabilirsiniz.

Süreç planlama değerlendirmesi

Ekip planlama süreçleriniz genel üretim planlama sürecinizle uyumlu mu? Kuruluşunuz sektördeki en iyi uygulamalara göre mi çalışıyor?
VeeOne mevcut iş akışınızı analiz etmenize yardımcı olabilir.

Hakkımızda

VeeOne, İsveç’in Stockholm kentinde bulunan ve Ağ, Ekip Planlama ve Operasyon Kontrolü alanlarında uzun yıllara dayanan deneyime sahip havayolu planlama uzmanlarından oluşan bir ekip tarafından kurulmuş özel bir şirkettir. VeeOne, çok çeşitli havayolu ve demiryolu operatörlerinden deneyime sahip ekip planlama uzmanları istihdam etmektedir. Çok çeşitli planlama sistemlerinde deneyimliyiz, ancak öncelikle Jeppesen sistem paketine dayalı hizmetler sunuyoruz.